برچسب

برچسب : نژادهای کوچک سگ

آشنایی با نژادهای کوچک سگ و و...

درآمیختن سگ ها با تناسل بین هم خط ها و غیر هم خط های خود در طول سال های زیاد که بیشتر شامل درآمیختن با غیر هم خط های خودشان بوده است، سبب به وجود آمدن گستره بزرگ و وسیعی از نژادهای کوچک سگ و گروه های مختلف شده است. این در آمیختگی در سگ ها تا به امروز ادامه داشته و نتیجه اش تنوع نژاد سگ ها شده است. در واقع تنها سگ ها هستند که این میزان تنوع در نژاد را دارا می باشند. در این مقاله به معرفی و بررسی چند نژاد از نژادهای کوچک سگ پرداخته ایم. شیتزو از نژادهای کوچک سگ یکی از نژادهای کوچک سگ، نژاد شیتزو می باشد. شیتزوها سگ هایی مهربان، با وقار، بسیار باهوش، شاد، آرام و اهل تفریح هستند. این سگ ها شبیه شیر بوده و دارای موهای بلند ابریشمی مانند هستند. معنای اسم آن ها شیر کوچک است. شیتزو از نژادهای سگ های فانتزی می باشد که اولین بار در تبت دیده شد و سپس در چین بیشتر یافت شد. اجداد او نژادهای لهاسا آپسو ...

بیشتر بخوانید