صفحات

درباره ما

بیش از دو دهه است که کلیه خدمات درمانی و قسمتی از خدمات پیشگیری دامپزشکی به دامپزشکان بخش خصوصی سپرده شده است . در این مدت دامپزشکان بخش خصوصی با سرعت چشمگیری به تجهیز کلینیک ها و ارتقای سطح علمی خود پرداختند و در این راستا پیشرفت دامپزشکان حیوانات خانگی از رشد چشمگیرتری برخوردار بوده است

.

شمار زیادی از کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی از توانایی های علمی و عملی بسیاری برخوردارند ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن ، از حداکثر ظرفیت های خود استفاده نمی کنند ، یکی از دلایل آن استفاده نکردن از تبلیغات و یا تبلیغات پرهزینه در جای نامناسب است.

این وبسایت با امکانات گسترده ، مکان مناسبی جهت گردآوری اطلاعات و معرفی کلینیسین های دامپزشک فعال در زمینه حیوانات خانگی است .