برچسب

برچسب : غذا گربه

آشنایی با غذای مناسب برای انو...

غذا گربه چیست ؟در سالهای اخیر شاهد نگهداری حیوانات بسیاری در منازل بودهایم. از جمله این حیوانات میتوان به گربه اشاره کرد که در بسیاری از منازل نگهداری میشود. توجه به مسائل مربوط به حیوانات اهلی که در منازل از آنها نگهداری میکنیم، بسیار اهمیت دارد. از جمله مسائل مربوط به نگهداری حیوانات توجه به تغذیه و غذای آنها میباشد. اگر شما هم اقدام به نگهداری حیواناتی مانند گربه در منزل خود کردهاید در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع غذا گربه آشنا شوید . غذا گربه : گربهها به دلیل اینکه ذاتاً حیواناتی گوشت خوار هستند باید به میزان قابل توجهی پروتئین در وعدههای غذاییشان وجود داشته باشد. این غذاها به صورت خشک و یا کنسروی در دامپزشکیها و پت شاپ ها قابل تهیه و خریداری هستند. در هنگام خرید غذا گربه حتماً اطلاعات نوشته شده بر روی بسته بندی را به دقت مطالعه کنید تا غذای مناسب با شرایط گربه خود را خریداری کن...

بیشتر بخوانید