حیوان پیدا شده

سگ(تریر)

پشت سگ خاکستری

  • نوع: سگ
  • نژاد: تریر
  • تاریخ ثبت : 1398/09/10
  • تاریخ تایید: 1398/11/06
  • جنسیت :ماده
  • سال: 1
  • میکروچیپ:
  • نام و نام خانوادگی: Alireza kh

مشخصات یابنده :

  • نام و نام خانوادگی: Alireza kh
  • اطلاعات تماس: لطفا برای دریافت اطلاعات تماس با مدیریت وب سایت تماس حاصل کنید .

اشتراک گذاری :