حیوان پیدا شده

سگ(شیتزو)

یک خال روی کمر

گوش ها کرمی صورت سفید

  • نوع: سگ
  • نژاد: شیتزو
  • تاریخ ثبت : 1398/06/07
  • تاریخ تایید: 1398/06/07
  • جنسیت :نر
  • سال: 3
  • میکروچیپ:
  • نام و نام خانوادگی: متین نزاکتی

مشخصات یابنده :

  • نام و نام خانوادگی: متین نزاکتی
  • اطلاعات تماس: لطفا برای دریافت اطلاعات تماس با مدیریت وب سایت تماس حاصل کنید .

اشتراک گذاری :