حیوان گمشده

HUGO

خانم مقصودی ۰۹۱۲۱۵۱۵۷۸۱

  • نوع: سگ
  • نژاد: ژرمن شپرد
  • تاریخ ثبت : 1399/09/23
  • تاریخ تولد: 1399/02/17
  • جنسیت :نر
  • رنگ: سیاه \کرم
  • عقیم شده: خیر
  • میکروچیپ: 900020180801880

اشتراک گذاری :