مقاله

1397/07/20 | 0 | خبر
برچسب ها : سر و صدای سگ

دلیل سرو صدای زیاد سگ

سر و صدای سگ دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که از مهم ترین آن ها می توان به اخطار و اطلاع رسانی اشاره کرد. در زمان مقابله با سر و صداهای مختلف از سوی سگ خانگی توصیه می کنیم از آموزشهای لازم و مناسب جهت تربیت سگ خود استفاده نمایید.

دلایل سر و صدای سگ

توجه بیش از اندازه یا تنها گذاشتن طولانی مدت سگ، غذا ندادن به موقع، تشویق و تنبیه بی دلیل، تربیت نادرست و چندین عامل دیگر می تواند باعث سر و صدای بیش از حد سگ های خانگی و اهلی شود. پارس کردن، نوعی سر و صدای سگ محسوب می گردد که به دلایل مختلفی انجام می شود. زمانی که با سر و صداهای مختلف سگ خانگی مواجه می شوید، تا زمانی که حالت طبیعی داشته باشد جای هیچ گونه نگرانی نیست.

سگ ها به دلایل مختلفی از خود سر و صداهایی تولید می کنند که می توان به اخطار دادن، اضطراب و نگرانی، مریض بودن، جلب توجه کردن، گرسنه بودن، هیجان و بازیگوشی و چندین مورد دیگر اشاره کرد. مسلماً زمانی که سگ خانگی شما در این شرایط باشد، پارس کردن یا سر و صدا درآوردن او کاری طبیعی است و می بایست به برطرف کردن سر و صدای سگ خود بپردازید. این نکته را بدانید که سر و صدای بیش از حد سگ ها برای همسایگان نیز غیر قابل تحمل است و باید دلایل آن را جویا شده و نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنید.

تصویر 1

روش های برطرف کردن سر و صدای سگ

در بخش قبلی اشاره کردیم که سر و صدای سگ دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که می توان با چند راهکار آن را کنترل کرد. در این بخش به این راهکارها بیشتر خواهیم پرداخت. در ابتدا توصیه می کنیم که با صبر و حوصله آموزش های لازم را به سگ خانگی خود بدهید تا درک درستی از زمان مناسب جهت پارس کردن به دست آورد. یک سگ خانگی آموزش دیده می تواند سر و صدای خود را کنترل کند.

از فرمان هایی همچون ساکت و آرام استفاده کنید و تا حد امکان آن ها را با حالتی دوستانه و مهربانانه به کار ببرید. به هیچ عنوان خشونت یا تندی کلام را جهت کاهش سر و صدای سگ خود به کار نبرید. از پاداش برای ساکت شدن سگ خود استفاده کنید، می توانید غذاهای مخصوص سگ های خانگی را برای این پاداش در نظر بگیرید. به هیچ عنوان سگ ها را در تنهایی رها نکنید. زمان مناسبی را به آن ها اختصاص دهید و با آموزش های لازم این حیوانات را به خوبی تربیت کنید. برای سگ های بالغ بالای یک سال از نامشان برای صدا کردن آن ها استفاده کنید.

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-21/249271-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DA%AF-%

سر و صدای سگ دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که از مهم ترین آن ها می توان به اخطار و اطلاع رسانی اشاره کرد. در زمان مقابله با سر و صداهای مختلف از سوی سگ خانگی توصیه می کنیم از آموزشهای لازم و مناسب جهت تربیت سگ خود استفاده نمایید.

دلایل سر و صدای سگ

توجه بیش از اندازه یا تنها گذاشتن طولانی مدت سگ، غذا ندادن به موقع، تشویق و تنبیه بی دلیل، تربیت نادرست و چندین عامل دیگر می تواند باعث سر و صدای بیش از حد سگ های خانگی و اهلی شود. پارس کردن، نوعی سر و صدای سگ محسوب می گردد که به دلایل مختلفی انجام می شود. زمانی که با سر و صداهای مختلف سگ خانگی مواجه می شوید، تا زمانی که حالت طبیعی داشته باشد جای هیچ گونه نگرانی نیست.

سگ ها به دلایل مختلفی از خود سر و صداهایی تولید می کنند که می توان به اخطار دادن، اضطراب و نگرانی، مریض بودن، جلب توجه کردن، گرسنه بودن، هیجان و بازیگوشی و چندین مورد دیگر اشاره کرد. مسلماً زمانی که سگ خانگی شما در این شرایط باشد، پارس کردن یا سر و صدا درآوردن او کاری طبیعی است و می بایست به برطرف کردن سر و صدای سگ خود بپردازید. این نکته را بدانید که سر و صدای بیش از حد سگ ها برای همسایگان نیز غیر قابل تحمل است و باید دلایل آن را جویا شده و نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنید.

تصویر 1

روش های برطرف کردن سر و صدای سگ

در بخش قبلی اشاره کردیم که سر و صدای سگ دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که می توان با چند راهکار آن را کنترل کرد. در این بخش به این راهکارها بیشتر خواهیم پرداخت. در ابتدا توصیه می کنیم که با صبر و حوصله آموزش های لازم را به سگ خانگی خود بدهید تا درک درستی از زمان مناسب جهت پارس کردن به دست آورد. یک سگ خانگی آموزش دیده می تواند سر و صدای خود را کنترل کند.

از فرمان هایی همچون ساکت و آرام استفاده کنید و تا حد امکان آن ها را با حالتی دوستانه و مهربانانه به کار ببرید. به هیچ عنوان خشونت یا تندی کلام را جهت کاهش سر و صدای سگ خود به کار نبرید. از پاداش برای ساکت شدن سگ خود استفاده کنید، می توانید غذاهای مخصوص سگ های خانگی را برای این پاداش در نظر بگیرید. به هیچ عنوان سگ ها را در تنهایی رها نکنید. زمان مناسبی را به آن ها اختصاص دهید و با آموزش های لازم این حیوانات را به خوبی تربیت کنید. برای سگ های بالغ بالای یک سال از نامشان برای صدا کردن آن ها استفاده کنید.
اشتراک گذاری :

ارسال نظر

نظر خود را با ما در میان بگذارید