کلینیک

بیمارستان دامپزشکی  درین

بیمارستان دامپزشکی درین

بیمارستان دامپزشکی درین
بیمارستان دامپزشکی  درین

مشخصات کلینیک

سال افتتاح کلینیک : 1390

آدرس :

تلفن : 02177807950

موبایل : 09381243266

بیمارستان دامپزشکی  درین
مشاوره

مشاوره در زمینه حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
خدمات درمانی

خدمات درمانی حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
واکسیناسیون

خدمات پیشگیری و واکسیناسیون

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
کاشت میکروچیپ

کاشت و ثبت میکروچیپ

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
دندانپزشکی

خدمات دندانپزشکی و جرم گیری

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
جراحی

انجام انواع جراحی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
آرایش

اصلاح و آرایش

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
شستشو

شستشوی حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
پت شاپ

فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
صدور گواهی سلامت

صدور گواهی سلامت

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
بستری

خدمات بستری حیوانات بیمار

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
آتلیه عکاسی

آتلیه عکاسی از حیوانات

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
پانسیون

خدمات پانسیون حیوانات

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاهی حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
رادیولوژی

امکانات تصویر برداری رادیولوژی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی  درین
سونوگرافی

امکانات تصویر برداری سونوگرافی

1397/07/17