کلینیک

بیمارستان دامپزشکی نیکان

بیمارستان دامپزشکی نیکان

بیمارستان دامپزشکی نیکان
بیمارستان دامپزشکی نیکان

مشخصات کلینیک

سال افتتاح کلینیک : 1394

آدرس : تهران - تهران،خیابان شهید باهنر، رو ب روی شهر کتاب ، بیمارستان حیوانات خانگی نیکان

تلفن : 021-22801224

موبایل : 021-22286782

بیمارستان دامپزشکی نیکان
مشاوره

مشاوره در زمینه حیوانات خانگی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
خدمات درمانی

خدمات درمانی حیوانات خانگی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
واکسیناسیون

خدمات پیشگیری و واکسیناسیون

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
کاشت میکروچیپ

کاشت و ثبت میکروچیپ

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
دندانپزشکی

خدمات دندانپزشکی و جرم گیری

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
جراحی

انجام انواع جراحی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
آرایش

اصلاح و آرایش

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
شستشو

شستشوی حیوانات خانگی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
پت شاپ

فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
صدور گواهی سلامت

صدور گواهی سلامت

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
بستری

خدمات بستری حیوانات بیمار

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
پانسیون

خدمات پانسیون حیوانات

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاهی حیوانات خانگی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
رادیولوژی

امکانات تصویر برداری رادیولوژی

1397/07/19
بیمارستان دامپزشکی نیکان
سونوگرافی

امکانات تصویر برداری سونوگرافی

1397/07/19