کلینیک

بیمارستان دامپزشکی مرکزی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی

بیمارستان دامپزشکی مرکزی
بیمارستان دامپزشکی مرکزی

مشخصات کلینیک

سال افتتاح کلینیک : 1390

آدرس : تهران – خیابان ولی عصر- چها راه پارک وی خیابان محمودیه – کوچه تیر – پلاک 36

تلفن : 22047257

موبایل : 22047257

بیمارستان دامپزشکی مرکزی
کاشت میکروچیپ

کاشت و ثبت میکروچیپ

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
واکسیناسیون

خدمات پیشگیری و واکسیناسیون

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
خدمات درمانی

خدمات درمانی حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
مشاوره

مشاوره در زمینه حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
شستشو

شستشوی حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
آرایش

اصلاح و آرایش

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
جراحی

انجام انواع جراحی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
دندانپزشکی

خدمات دندانپزشکی و جرم گیری

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
بستری

خدمات بستری حیوانات بیمار

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
صدور گواهی سلامت

صدور گواهی سلامت

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
پت شاپ

فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
پانسیون

خدمات پانسیون حیوانات

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاهی حیوانات خانگی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
رادیولوژی

امکانات تصویر برداری رادیولوژی

1397/07/17
بیمارستان دامپزشکی مرکزی
سونوگرافی

امکانات تصویر برداری سونوگرافی

1397/07/17