مقالات

عقیم کردن گربه

عقیم سازی گربه ها در انگلیسی به عمل عقیم کردن یا اخته کردن گربه نر castration و یا neutering می گویند و به عمل عقیم کردن گربه ماده Ovariohysterectomy و یا spaying گفته می شود. و به هر دو گربه نر و ماده عقیم شده sterilized گفته می شود. مزایای عقیم کردن گربه ها: عقیم کردن گربه ها مزایای زیادی هم برای صاحب حیوان و هم خود حیوان خواهد داشت ، از جمله: 1 - اگرچه ممکن است پذیرفتن این نکته برای بعضی از حامیان حیوانات سخت باشد ولی در حال حاضر برای جمعیت فعلی گربه ها به اندازه کافی زیستگاه امن و محل زندگی مناسب در سطح شهر وجود ندارد و می توان با عقیم کردن گربه های خیابانی از رشد بی رویه جمعیت آنها جلوگیری کرد ، ضمنا با این کار می توان به حیوان کمک کرد تا زندگی طولانی تر و سالمتری داشته باشد.بر اساس اعلام انجمن حمایت از حیوانات آمریکا سالیانه 3.4 میلیون گربه بی سرپرست به پناهگاهها منتقل می شو...

بیشتر بخوانید